Kamis, 01 Desember 2011

Pepadang Bakal Tumeka Geguritan Jawa


Pepadang Bakal Tumeka Geguritan Jawa. Berikut ini adalah contoh kumpulan puisi bahasa jawa atau Geguritan teristimewa yang konsultasisawit.blogspot sajikan buat anda

PETENGING WENGI

sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..

Anda sedang membaca artikel berjudul Pepadang Bakal Tumeka Geguritan Jawa dengan url http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/12/pepadang-bakal-tumeka-geguritan-jawa.html , Jika suka dengan artikel Pepadang Bakal Tumeka Geguritan Jawa dengan url http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/12/pepadang-bakal-tumeka-geguritan-jawa.html silahkan di copy dan jangan lupa menuliskan sumbernya. Anda dapat berlangganan update dari blog ini dengan mengisi email di bawah ini

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Silahkan Follow Kami di twitter
Jika ingin melihat artikel lainnya anda dapat mengklik link populer dibawah ini atau sitemap diatas.Terima kasih atas kunjungan anda di http://konsultasisawit.blogspot.com

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...